top of page

ENERJİ VE MADEN HUKUKU

-     Fosil yakıtlara ve yenilenebilir kaynaklara dayalı farklı enerji projelerinin hukuki alt yapılarının oluşturulması,

 

-     Termik, hidroelektrik, nükleer, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

 

-     Ayrıca ulusal/uluslararası maden şirketlerine düzenli danışmanlık hizmeti verilerek şirketlerin madencilik lisansının alınması, ilgili maden sahalarının analiz raporlarının hazırlanması, maden sahası alım-satım ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, idareler tarafından tesis edilen kararlara karşı hukuki süreçlerin takibi hizmetlerini vermekteyiz.

bottom of page