top of page

İŞ HUKUKU

-       İş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilerin özlük dosyalarının takibi,

-       İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi,

 

-      Mobing  ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,

 

-      Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,

 

-      İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması,

 

-      İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,

 

-      Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması,

 

-      Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,

 

-      Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,

 

-      Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi hallerine yönelik hizmet vermekteyiz.

bottom of page