top of page

MARKA VE PATENT HUKUKU

Seyhan Hukuk & Danışmanlık Bürosu, fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda, hukuki danışmanlık, hazırlık ve çalışmalar yaparak sizlere yardımcı olmaktadır. Sunduğumuz hizmetler arasında; marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar; ulusal ve uluslararası marke & patent başvurusu ve tescil; başvuruya itiraz; yenileme ve devir; markada unvan ve adres değişikliği; marka hakları ihlalinin takip edilmesi ve marka hakları tecavüzünde ihtiyat-i tedbir, baskın ve el koyma; marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi gibi işlemler yer almaktadır.

bottom of page