top of page

ŞİRKETLER HUKUKU

-      Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi,

 

-      Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması,

 

-      İş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

 

-      Şirket alacaklarının tahsili,

 

-      Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dökümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,

 

-      İhtiyaca ve projeye uygun sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi;

 

-      Birleşme ve devralma anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması,

 

-      Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

 

-      Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi,

 

-      Şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek verilmesi,

 

-      Üretim, lisans, kiralama, faktoring, acente ve distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

bottom of page